Registreer uw domeinnaam

Doe het vandaag nog, anders is het misschien te laat!


Wat is een domeinnaam?

Een domeinnaam (of, afgekort, 'domein') is een naam in het Domain Name System (DNS), het naamgevingssysteem op internet waarmee netwerken, computers, webservers, mailservers en andere toepassingen worden geïdentificeerd. Deze naam verwijst naar een computeradres dat uit nummers bestaat. Het DNS functioneert als het telefoonboek van het computernetwerk. De vertaling van de naam naar het betreffende nummer geschiedt middels DNS-servers, alle verdere datacommunicatie tussen computers maakt gebruik van dat nummer.

Een domeinnaam verwijst naar een IP-adres zoals een naam in een telefoonboek naar een telefoonnummer. In de gegevenspakketten die via het computernetwerk verstuurd worden, wordt alleen het IP-adres gebruikt. Omdat domeinnamen veel eenvoudiger te onthouden zijn dan IP-adressen, worden IP-adressen door de meeste mensen niet direct gebruikt.

De verschillende delen van een domein(naam) worden van elkaar gescheiden door punten. Een voorbeeld van een domein(naam) is mijndomein.be. Een domeinnaam moet bestaan uit twee of meer tekens. De combinatie mag bestaan uit de letters a tot en met z, eventueel aangevuld met cijfers 0 tot en met 9 of een streepje -. Sinds enkele jaren kunnen domeinnamen ogenschijnlijk ook diakritische en andere tekens bevatten. Hierbij gaat het echter om door middel van punycode-gecodeerde tekens die uiteindelijk toch uitsluitend uit een reeks van bovengenoemde tekens bestaan.

Wie mag registreren?

Zowel particuliere personen als bedrijven mogen een domeinnaam registreren. Voor het registreren van bvb een .nl-domein is het lang een voorwaarde geweest een inwoner van of bedrijf in Nederland te zijn. Dit is voor een .be-domein nooit zo geweest, wat maakt dat zo'n 18% van de Belgische domeinnamen in handen van Nederlandse particulieren of bedrijven is. De registratie gebeurt bij een door DNS erkende agent beter bekend als een registrar.

Wat is een extensie?

Een topleveldomein of TLD (letterlijk hoogste-niveaudomein) of extensie is het meest rechtse gedeelte in een internetdomeinnaam. Het wordt door de ICANN onder andere toegekend aan onafhankelijke landen. Er wordt ook wel extensie of internetextensie gebruikt, maar dat is een verwarrende term omdat domeinnamen van rechts naar links uitgebreid worden en het woord extensie "uitbreiding" impliceert, en er ook bestandsextensies zijn. De meeste Belgische sites hebben .be als laatste deel van hun domeinnaam, terwijl dat bij Surinaamse domeinen .sr is. Nederlandse websites hebben .nl en de Nederlandse Antillen .an. Dit type TLD bestaat uit 2 letters en is ontleend aan ISO 3166-1. Door een beslissing van ICANN in 2011 wordt het mogelijk om een eigen, generiek TLD aan te vragen en de domeinnamen daarop zelf te verdelen. Het new gTLD-programma is gestart begin 2012. De bedoeling is dat tegen eind 2013 de eerste van honderden nieuwe domeinextensies beschikbaar komen voor registratie. Voorbeelden hiervan zijn .vlaanderen, .brussels, .amsterdam of .kpn. Sinds 2013 is het ook mogelijk om bepaalde tekens zoals é,è,à,ô... te gebruiken, een voorbeeld daarvan is www.café.be

Wat kost het?

Het aanvragen of registreren van een domeinnaam kan je bij ons doen vanaf 25 euro excl. btw per jaar. De minimum periode voor de registratieduur bedraagt bij ons 1 jaar. U kan de naam ook behouden zonder er een website aan te verbinden. Ook is een mailhosting voor bvb. alleen een e-mailadres verbonden aan uw domein mogelijk.
Klik hier voor meer informatie.

Wat is quarantaine?

Het is zeer belangrijk de jaarlijkse kost voor de registratie van een domeinnaam stipt te betalen, bij niet-betaling voor de vervaldag kan uw domein immers in quarantaine worden geplaatst. Het domein is dan voor een periode van 40 dagen niet meer bruikbaar. Daarna geldt terug het principe 'first come - first served' wat betekent dat iemand anders met uw domeinnaam aan de haal kan gaan...

Wat is een transfer?

Is uw naam bij een andere registrar geregistreerd en betaalt u teveel? Geen nood, met een simpele transfer (door u als domeinnaamhouder goed te keuren) doen wij dit in een wip voor u. Voordeel is dat wij als de naam in ons beheer is deze ook technisch beter kunnen beheren.

Is mijn domeinnaam nog vrij?

Om een .be domein te controleren op beschikbaarheid raden wij u de site van DNS aan, voor extensies als .com, .usa... kan u via SEDO controleren. Op eenvoudige vraag kunnen wij dit uiteraard ook voor u doen.