Internet marketing

Zorg dat uw site zichtbaar is op het internet en doe de nodige marketing!


Wat is seo?

SEO staat voor Search Engine Optimization en is een onderdeel van zoekmachinemarketing en kan worden gedefiniëerd als het geheel aan activiteiten bedoeld om een webpagina hoog te laten scoren in de organische zoekresultaten van een zoekmachine, op de voor die webpagina relevante trefwoorden, trefwoordcombinatie(s) casu quo zoekterm(en). Aangezien een vermelding in die organische resultaten gratis is, vormen deze zoekresultaten een interessant alternatief voor zoekmachineadverteren.

Een domeinnaam verwijst naar een IP-adres zoals een naam in een telefoonboek naar een telefoonnummer. In de gegevenspakketten die via het computernetwerk verstuurd worden, wordt alleen het IP-adres gebruikt. Omdat domeinnamen veel eenvoudiger te onthouden zijn dan IP-adressen, worden IP-adressen door de meeste mensen niet direct gebruikt.

In het algemeen geldt dat zoekmachineoptimalisatie een drietal analysegebieden beslaat:

  • Optimalisatie van OnPage - / OnSite factoren (de structuur, inhoud en techniek op een website)
  • Maximalisatie van externe backlinks (ook wel link building genoemd)
  • Trefwoordanalyse (het ontdekken van interessante trefwoorden, het bepalen van het zoekvolume op die trefwoorden en het analyseren van de hoeveelheid, kwaliteit en autoriteit van concurrerende pagina's voor die trefwoorden).

Over het algemeen kun je zeggen dat de beste optimalisatie voor een website het leveren van kwalitatief hoogstaande inhoud (zogenaamde "content") is in combinatie met een gedegen structuur. Zoekmachines gaan namelijk op zoek naar de beste inhoud voor de gebruikers van de zoekmachine, en een goede inhoud is daarom een noodzaak. Vaak wordt er rekening gehouden met keyword dichtheid, de title tag en het juiste gebruik van headers. Door juiste (X)HTML te gebruiken wordt er gewicht toegekend aan tekst. Zo weegt tekst tussen 'h1' tags binnen websites zwaarder dan tekst tussen paragraph 'p' tags. Veel bedrijven geven soms veel geld uit aan reclame, maar besteden te weinig werk aan de inhoud van hun website. Wie goed gevonden wil worden op bepaalde producten zal in de eerste plaats er zo veel mogelijk over moeten vertellen en ervoor zorgen dat deze informatie goed geïndexeerd kan worden.

Daarnaast is het ook van belang om de website op een juiste manier op te bouwen en een goede titel te gebruiken. De meta description tag wordt door zoekmachines zoals Google, Yahoo en Bing overgenomen. Deze metatag is zichtbaar in de lijst van resultaten. Door een betere omschrijving te maken per pagina (description) zal iemand uw vermelding eerder aanklikken. Op die manier heeft u dus invloed op de 'CTR'. De zogenaamde dood van de metatag is hiermee dus na acht jaar een achterhaald verhaal geworden. Google heeft eind 2008 een 'SEO starter Guide' gepubliceerd. Hier staat duidelijk omschreven hoe Google over de meeste belangrijke zaken rond zoekmachineoptimalisatie denkt en worden de aanbevelingen - do's and dont's van SEO - genoemd.

We vermeldden reeds eerder dat het door ons gebruikte Drupal systeem zeer SEO-vriendelijk is en u aldus een goede positie in Google garandeert.

Wat is sea?

Onder Search Engine Advertising wordt het tegen betaling plaatsen van advertenties boven en naast de natuurlijke zoekresultaten verstaan. De advertentie wordt vertoond als een zoekmachinegebruiker een aan de advertentie gekoppeld woord of woordgroep intypt. De adverteerder betaalt alleen voor de zoekmachinegebruikers die op een van zijn advertenties klikken. De advertenties verwijzen naar een webpagina van de adverteerder.

Bij Search Engine Advertising kunnen drie doelstellingen worden onderscheiden. Ten eerste zo veel mogelijk vertoningen (bereik) genereren, ten tweede zo veel mogelijk clicks realiseren en tot slot zo veel mogelijk conversies realiseren. Een conversie kan bijvoorbeeld bestaan uit een informatieaanvraag, een aanmelding of een aankoop. Elke doelstelling heeft zijn eigen strategie. In België zijn twee aanbieders van advertenties bij zoekmachines: Google AdWords en Yahoo! Search Marketing. In Frankrijk, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Singapore draait Microsoft daarnaast ook MSN AdCenter.

Verzenden van nieuwsbrieven

Veel websites en bedrijven hebben tegenwoordig ook online nieuwsbrieven (vaak aangeduid met de Engelse term newsletter) die via e-mail worden verstuurd naar mensen op een mailinglist. Deze nieuwsbrieven informeren de lezers over updates van de website en/of leveren informatie die eraan verbonden is. Bovendien kunnen nieuwsbrieven een rol spelen in het opbouwen en in stand houden van de relatie van de gebruikers met uw website.

In al onze websites is een nieuwsbriefsysteem standaard aanwezig.

Gebruik van social media?

Sociale media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken zijn interactie en dialoog tussen de gebruikers.

Kaplan en Haenlein definiëren sociale media als "een groep internetapplicaties die gebruik maken van de ideologie en de technologie van Web 2.0 en de creatieve uitwisseling van User Generated Content". Onder de noemer sociale media worden onder andere weblogs, fora, sociale netwerken als Youtube, Facebook, LinkedIn, Twitter en Google+ geschaard. Via deze media delen mensen verhalen, kennis en ervaringen. Dit doen zij door berichten te publiceren of door gebruik te maken van ingebouwde reactiemogelijkheden. Denk hierbij aan weblogs, waar lezers reacties achterlaten door middel van een reactieformulier of middels trackbacks.

Het staat buiten kijf dat u best alle populaire sociale media zoals Twitter en Facebook in uw site integreert.

Fans of likes op Facebook vergroten de kans op bezoekers van uw website, geposte reacties zorgen dan weer voor klantenbinding. Op Twitter bepalen uw volgers mee de impact van uw website, hoe meer volgers zij zelf hebben hoe meer uw aanzien stijgt. U scoort ook beter in de zoekmachines als uw bericht werd gretweet (RT). Heeft de retweeter dan weer een grote invloed dan is dit navenant voor de uwe op het internet.

Hierbij een paar tools om uw positie op de sociale netwerken te testen en hoe er over u wordt gepraat:

Zorg voor goede teksten op uw website

Een van de weinige manieren om bezoekers op internet te bereiken, is met tekst. In een wereld waarin bezoekers binnen 1,5 seconde bepalen of ze een site interessant vinden of niet, is het belangrijk de aandacht te trekken op een manier die door bezoekers gewaardeerd wordt. Een 2e belangrijk doel van een webtekst, is de positionering in zoekmachines. Met het schrijven van een goede webtekst wordt de balans gevonden tussen een ideale tekst voor uw bezoeker en een optimale tekstopbouw voor zoekmachines.

Zoekmachines zijn namelijk gek op goede teksten. Een zoekmachine probeert een zo relevant mogelijke pagina te vinden voor gebruikers. Hierbij wordt voor een belangrijk deel gekeken naar trefwoorden in een tekst.

Het is dus belangrijk een goede afweging te maken tussen een zo relevant mogelijke tekst voor zoekmachines en een zo duidelijk en kort mogelijke tekst voor uw bezoeker. De balans is het belangrijkste en het moeilijkst te realiseren. Zorg ervoor dat er in ieder geval een bewustzijn ontstaat van het spanningsveld waarin webteksten leven.

Bij het schrijven van teksten voor websites is keuze van relevante trefwoorden belangrijk. Bedenk, afhankelijk van de lengte van uw tekst, welke trefwoorden relevant zijn voor uw bedrijf. Houd daarmee ook rekening of er wel daadwerkelijk op deze trefwoorden wordt gezocht. Het heeft immers weinig zin om in een webtekst een woord te verwerken waar niet naar gezocht wordt door uw doelgroep. Uw doelgroep is meestal vooraf duidelijk. Het zijn vaak uw klanten en/of potentiële klanten die u via uw website wilt benaderen. Dit kan verschillende doelen hebben, zoals het informeren van uw huidige klanten, het binnenhalen van nieuwe klanten, een stukje uitstraling van uw bedrijf, of meer een visitekaartje zijn. Indien gewenst kan Watts Webdesign u hierbij op een professionele manier bijstaan en helpen.